CHIPDRIVE Smartcard Commander 1.3.3.0

CHIPDRIVE Smartcard Commander 1.3.3.0

SCM Microsystems GmbH – Shareware – Windows
ra khỏi 3 phiếu
5 Stars User Rating
CHIPDRIVE® Smartcard Commander là giải pháp lý tưởng để chỉnh sửa và quản lý dữ liệu lưu trên các loại khác nhau của thẻ thông minh. Phần mềm sử dụng một giao diện người dùng cho các loại thẻ khác được xác định tự động sau khi chèn. Chức năng chỉnh sửa phù hợp được cung cấp cho tất cả các loại thẻ.
Phổ biến thông minh thẻ như thẻ bảo hiểm y tế, chữ ký thẻ, thẻ HBCI hoặc GSM thẻ Hiển thị màn hình hiển thị cảm thấy thoải mái mặt nạ và có thể được hoàn toàn hoặc một phần chỉnh sửa và quản lý.
The CHIPDRIVE® Smartcard chỉ huy chuyên nghiệp Ấn bản là không giới hạn. Ngoài ra, nó cung cấp một trình soạn thảo cho thẻ nhớ và một biên tập mạnh mẽ kịch bản cho bộ vi xử lý thẻ.

Tổng quan

CHIPDRIVE Smartcard Commander là một Shareware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi SCM Microsystems GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 220 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CHIPDRIVE Smartcard Commander là 1.3.3.0, phát hành vào ngày 03/12/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.3.3.0, được sử dụng bởi 71 % trong tất cả các cài đặt.

CHIPDRIVE Smartcard Commander đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của CHIPDRIVE Smartcard Commander đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho CHIPDRIVE Smartcard Commander!

Cài đặt

người sử dụng 220 UpdateStar có CHIPDRIVE Smartcard Commander cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản